Biuro Rachunkowe BUCHALTER Beaty Malinowskiej zaprasza wszystkich chętnych do korzystania z usług naszego biura. Na podstawie wieloletniego doświadczenia swoje zadania realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami formalno-merytorycznymi, dostosowując również usługi do indywidualnych potrzeb Klienta. Biuro współpracuje ze specjalistą ds. BHP.

Nasza firma oferuje prowadzenie:

 • ksiąg rachunkowych,
 • książki przychodów i rozchodów,
 • ryczałtu ewidencjonowanego,
 • ewidencji VAT,
 • ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • płac i rozliczeń ZUS,
 • reprezentujemy naszych Klientów przed urzędami,
 • przekazywania danych organom podatkowym w postaci elektronicznej (JPK).

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • przygotowanie we współpracy z Klientem planu kont, który spełnia wymogi Ustawy o rachunkowości,
 • prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, które są przygotowane zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości,
 • przygotowanie okresowych raportów grupowych zgodnie ze standardami przyjętymi przez Państwa firmę,
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej bądź kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • sporządzanie rocznej deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE,
 • tworzenie raportów dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), czy NBP oraz przygotowanie innych wymaganych rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych,
 • reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPIR)

 • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów,
 • przygotowanie okresowych raportów zgodnie z wytycznymi i standardami Państwa firmy,
 • przygotowanie kalkulacji podatkowych PIT , informowanie o wysokości podatku do zapłaty,
 • sporządzamy roczne informacje o wysokości dochodów lub strat z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE,
 • rozliczenia ZUS właściciela / właścicieli,
 • sporządzamy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego, a także przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS.

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej

 • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów,
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej lub kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzanie rocznej informacje o wysokości przychodów wynikających z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • sporządzanie rocznej deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • wykonywanie raportów dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), NBP oraz przygotowywanie innych rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych,
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS.

Usługi płacowe

 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzenia list płac,
 • rozliczanie umów zleceń i o dzieło,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników, w tym sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach PIT-8A, PIT-11,
 • kompleksową obsługę rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS,
 • przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników do ZUS,
 • sporządzanie raportów RMUA,
 • przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujących (w przypadku kontroli ZUS lub Urzędu Skarbowego),
 • sporządzanie rocznych rozliczeń PIT pracowników (PIT-11, PIT-40) oraz Klienta (PIT-4R),
 • wystawianie świadectw pracy;
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS,
 • wystawianie dokumentów kadrowych na życzenie pracodawcy bądź pracownika.